Training Listrik Kapal

Training Listrik Kapal

MSI. Training Consultant sebagai penyelenggara Training Listrik Kapal yang meliputi : 1. Electric Maintenance 2. Programmable Logis Control ( PLC ). 3. Refrigerator & AC. Maintenance 4. Rewinding Electric Motor memberikan Kesempatan kepada para Crew atau Calon Crew Kapal untuk…

7 Langit Fikiran

7 Langit Fikiran

Part 2. Langit Fikiran 4 : KACAMATA HIDUP, PERSEPSI DAN SUDUT PANDANG Jika kita ingin membuat keputusan tentang sesuatu hal, ikutilah proses seperti ketika kita tawaf mengelilingi Ka’bah. Kala itu kita mengelilingi dan melihat Ka’bah dari semua sudut, sesuai sisi-sisi…

Puasa 3

Puasa 3

PUASA: 3  EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah:…

Puasa 2

Puasa 2

PUASA:  EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah: ketika…

Puasa 1

Puasa 1

PUASA 1: EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah:…

Marhaban Ramadhan

Marhaban Ramadhan

TUJUAN, METODE, DAN OUTPUT SERTA OUTCOME BERPUASA MUHYAMMAD SOLEH Assalamualaikum wr.wb. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamda lillah. Nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh. Wanaudzubillahi min sururi anfusina wamin sayyiati a’malina. Mayyahdillahu fala mudillalah, wamayyudlil fala hadialah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan…

Low Of Atraction Abang Soleh

Low Of Atraction Abang Soleh

TEMU KANGEN: AKTIVASI LAW OF ATTRACTION    OLEH MUHAMMAD SOLEH      REKONSTRUKSI PENGALAMAN PRIBADI  SEPTEMBER 2013   TEMU KANGEN: AKTIVASI LAW OF ATTRACTION MUHAMMAD SOLEH   Prolog   “Kriiing, kriiiiiiiiiiiiiiiiing, kriiiiiiiiiiiiiiiiing” Aku segera beranjak dari kursi kerjaku. Aku sedang…