PUASA 2

PUASA:  EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah: ketika…

PUASA1

PUASA 1: EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah:…

MARHABAN RAMADHAN

TUJUAN, METODE, DAN OUTPUT SERTA OUTCOME BERPUASA MUHYAMMAD SOLEH Assalamualaikum wr.wb. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamda lillah. Nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh. Wanaudzubillahi min sururi anfusina wamin sayyiati a’malina. Mayyahdillahu fala mudillalah, wamayyudlil fala hadialah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan…

KURSUS PLC. BERKUALITAS

Belajar PLC. merupakan lanjutan dari belajar/berlatih Kontrol Motor Listrik. Akan tetapi dengan belajar/berlatih PLC. seseorang bisa memperluas wawasannya tentang Kontrol, bukan saja Kontrol Motor akan tetapi bisa dikembangkan untuk Kontrol-kontrol lainnya seperti Kontrol Trafic Light, Kontrol GenSet. dan lain-lain. Kursus…