Puasa 3

Puasa 3

PUASA: 3  EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah:…

Puasa 2

Puasa 2

PUASA:  EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah: ketika…

Puasa 1

Puasa 1

PUASA 1: EMPAT KEGEMBIRAAN DALAM TIGA DIMENSI PERSONAL MANUSIA MUHAMMAD SOLEH Pengantar Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan, kita dianjurkan merasa bergembira. Sebagai ungkapan kegembiraanku, aku akan membahas empat  kegembiraan ditinjau dari             tiga  dimensi personal manusia.  Empat kegembiraan itu adalah:…

Marhaban Ramadhan

Marhaban Ramadhan

TUJUAN, METODE, DAN OUTPUT SERTA OUTCOME BERPUASA MUHYAMMAD SOLEH Assalamualaikum wr.wb. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamda lillah. Nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh. Wanaudzubillahi min sururi anfusina wamin sayyiati a’malina. Mayyahdillahu fala mudillalah, wamayyudlil fala hadialah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan…